Totalentreprenad i byggbranschen

När man anlitar en totalentreprenad anlitar man en person som tar ansvar för i stort sett hela bygget, det gäller dock att detta är inskrivet i kontraktet. Om det inte är det kan det nämligen vara så att totalentreprenaden endast tar ansvar för en del av bygget. Det går alltså att skräddarsy kontraktet när man anlitar en totalentreprenad och detta kan vara smidigt när man vill göra en del själv eller anlita en annan firma till en viss del av bygget. Det blir därmed inte skrivet i sten att totalentreprenaden måste utföra allt. Det är dock detta som ofta är praxisen när man anlitar en totalentreprenad. Entreprenören svarar i förhållande till vad beställaren vill ha för både projektering och utförande av ett bygge. Många tycker att det är smidigt att anlita en totalentreprenad då denna även ansvarar, om det står inskrivet i kontraktet, för att anlita andra företag.

Genom att anlita en totalentreprenad ser du till att alla delar inom bygget är under kontroll, det är nämligen någon annans ansvar att se till att allt är i ordning och du kan välja själv hur mycket du vill övervaka bygget. Det är även viktigt att du som exempel gör en budget tillsammans med din totalentreprenad angående hur mycket bygget får kosta, därefter är det totalentreprenadens jobb att se till att budgeten följs. Du bör dock göra rum i budgeten för oväntade kostnader och det är viktigt att du förstår att det fortfarande är ditt ansvar att betala om dessa skulle uppkomma och det är inte totalentreprenadens jobb.

totalentreprenad

Det bästa är om du tillsammans med din totalentreprenad ser till att bygget går som det ska, även om totalentreprenaden har det största ansvaret och du betalar för att lämna över jobbet på någon annan är det lämpligt att checka in så att allt går som du vill.

Ekologisk odling av spannmål

Begreppet spannmål är ett samlingsnamn för olika sädesslag. De vanligaste sädesslagen som odlas i Sverige är; råg, vete, korn, rågvete och havre. Av dessa sädeslag produceras bland annat olika sorters mjöl och gryn som sedan kan bli till exempel pasta och bröd.

Så fungerar ekologisk odling

Vid ekologisk odling används varken kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Istället för att använda sig av detta tillämpar bonden istället andra metoder, mångfald och växtföljd, för att skydda sina grödor från skadedjur och uppnå ett så bra odlingsresultat som möjligt.

Växtföljden är den viktigaste faktorn vid ekologisk spannmåls-odling och den innebär att man varierar grödorna på samma ställe från år till år. Skadedjur och ogräs får allt svårare att befästa sig och jorden blir mer bördig.

Ogräs är ofta det största problemet i ekologisk odling men med en bra växtföljd och konkurrenskraftiga sorter går ogräset att förebygga. Detta medför att denna typ av odlingsmetoder ofta blir mer hållbara. Istället för att bryta ner jorden med kemiska bekämpningsmedel bygger man upp jorden och mångfalden.

Hur är det då med växtnäringen? Jo, eftersom inget konstgödsel används vid ekologisk odling används ofta stallgödsel från egna djur, vallar och trindsäd (även kallat närande grödor) samt vissa typer av specialgödselmedel. Specialgödselmedel är restprodukter av svensk slakteri- och jästproduktion och det finns regler kring vilka av dessa medel som får användas för ekologisk odling.

Fördelar med ekologisk odling

  • Inga farliga kemiska bekämpningsmedel kan läcka ut i naturen och spridas i vattendrag
  • Ökad mångfald bland insekter, fjärilar och även fåglar.
  • Enget konstgödsel får användas i ekologisk odling och därför blir utsläppen av växthusgaser mindre vilket är bra för miljön.
  • Inga genmodifierade organismer kan spridas i naturen eftersom det inte får användas i ekologisk odling.
  • Tack vare att man använder sig av andra metoder än konstgödsel så förbättras jordkvaliteten och bördigheten i jorden.