Testamentera

Hjälp andra genom ditt testamente

Vill du att dina pengar ska göra gott efter din död? Att testamentera pengar så att en välgörenhetsorganisation får en gåva från dig är ett fint sätt att använda dina tillgångar.

Varför testamentera?

I ditt testamente kan du formulera vad du vill ska hända med pengar och övriga tillgångar. Har du inga barn eller andra nära släktingar kan det kännas extra viktigt att själv få ha makten att välja vart pengarna ska gå. I de fall där det inte finns någon arvinge och inget testamente går pengarna till Allmänna arvsfonden.

Vart kan du testamentera?

Via ditt testamente kan du skänka pengar till alla stora välgörenhetsorganisationer, som bland annat arbetar med hemlösa, utsatta barn eller andra som har stora behov. Det kan gå att testamentera till en organisation rent allmänt eller till en specifik verksamhet. Vill du till exempel att dina pengar ska gå just till barn som upplevt våld kan du styra så att det blir så. Finns det inget särskilt önskemål om vad pengarna ska användas till kommer organisationen använda dem till något av sina välgörande projekt och se till att pengarna kommer dit där de behövs mest. Känner du dig osäker på hur du ska skriva för att pengarna ska komma till den verksamhet du önskar kan du alltid höra av dig till organisationen du valt att testamentera till och be dem om råd kring hur du ska formulera det.

Det finns många som behöver

Det finns många människor som lever i utsatthet och med stora behov. Det rör människor i alla åldrar, kvinnor, män och barn. Människor kan leva i fattigdom, hemlöshet och med missbruk, de kan utsättas för våld och övergrepp. Det finns inte alltid tillräckligt för att ha råd med mat för dagen, eller resurser nog att fly från en destruktiv relation eller tillvaro. Med din gåva bidrar du till att människor kan få den hjälp de behöver.