Ekologisk odling av spannmål

Begreppet spannmål är ett samlingsnamn för olika sädesslag. De vanligaste sädesslagen som odlas i Sverige är; råg, vete, korn, rågvete och havre. Av dessa sädeslag produceras bland annat olika sorters mjöl och gryn som sedan kan bli till exempel pasta och bröd.

Så fungerar ekologisk odling

Vid ekologisk odling används varken kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Istället för att använda sig av detta tillämpar bonden istället andra metoder, mångfald och växtföljd, för att skydda sina grödor från skadedjur och uppnå ett så bra odlingsresultat som möjligt.

Växtföljden är den viktigaste faktorn vid ekologisk spannmåls-odling och den innebär att man varierar grödorna på samma ställe från år till år. Skadedjur och ogräs får allt svårare att befästa sig och jorden blir mer bördig.

Ogräs är ofta det största problemet i ekologisk odling men med en bra växtföljd och konkurrenskraftiga sorter går ogräset att förebygga. Detta medför att denna typ av odlingsmetoder ofta blir mer hållbara. Istället för att bryta ner jorden med kemiska bekämpningsmedel bygger man upp jorden och mångfalden.

Hur är det då med växtnäringen? Jo, eftersom inget konstgödsel används vid ekologisk odling används ofta stallgödsel från egna djur, vallar och trindsäd (även kallat närande grödor) samt vissa typer av specialgödselmedel. Specialgödselmedel är restprodukter av svensk slakteri- och jästproduktion och det finns regler kring vilka av dessa medel som får användas för ekologisk odling.

Fördelar med ekologisk odling

  • Inga farliga kemiska bekämpningsmedel kan läcka ut i naturen och spridas i vattendrag
  • Ökad mångfald bland insekter, fjärilar och även fåglar.
  • Enget konstgödsel får användas i ekologisk odling och därför blir utsläppen av växthusgaser mindre vilket är bra för miljön.
  • Inga genmodifierade organismer kan spridas i naturen eftersom det inte får användas i ekologisk odling.
  • Tack vare att man använder sig av andra metoder än konstgödsel så förbättras jordkvaliteten och bördigheten i jorden.